Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

1. Reduceren bezoekers
De bezoekersaantallen worden teruggebracht van 7 leskinderen per lesgroepje naar 4 à 5 kinderen per lesgroep. De lesgroepen worden aangepast in een corona rooster. Het reguliere lesrooster komt hier tijdelijk mee te vervallen. Hierdoor is het mogelijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Er mag 1 begeleider per kind mee om het kind af te zetten en weer op te halen.

2. Aangepaste lestijden
De lestijden worden vanaf  18 mei aangepast van 45 minuten les naar 30 minuten les.

a. Aanpassing zwemlesplan
Het lesplan is tijdelijk aangepast vanwege de veiligheid voor de lesgever. Normaliter geven we les vanuit het water. De periode dat het corona-lesplan van kracht is, geven de zwemonderwijzers bij voorkeur zwemles vanaf de kant.

b. Aanpassing aan accommodatie
De deuren die niet strikt noodzakelijk zijn, blijven openstaan doormiddel van een deurstopper.

3. Aankomst zwemles en omkleed mogelijkheden.
a. Ouders zorgen dat de kinderen thuis hun zwemkleding aantrekken onder de normale kleding. Hierdoor hoeven ze alleen de kleding bij het zwembad uit te trekken.
b. Aankomst is via de aangegeven routing aan de achterzijde van het zwembad.
c. De kinderen kleden zich uit, stoppen de kleding in hun tas en de ouders nemen die mee.
d. Ouders mogen 10 minuten voor aanvang van de les in de kleedkamer komen om hun kind om te kleden. 5 Minuten voor start van de les moeten ze weer zijn vertrokken.

4. Wachten tot de zwemles begint
a. De kinderen kunnen op een daarvoor aangewezen bankje gaan zitten wachten totdat de zwemles begint.
b. De ouders/begeleiders zetten hun kinderen af bij de ingang, ze mogen niet mee naar binnen. De ouders/begeleiders nemen zelf de 1,5 meter regel in acht. De zwemonderwijzer is in dezelfde ruimte als de kinderen en vangt de kinderen op.

5. Einde van de zwemles
a. De ouders mogen 5 min voor einde van de les de kleedkamer in om de kinderen in ontvangst te nemen. Van ouders wordt verwacht dat ze zelf de 1,5 meter in acht nemen.
b. Ingang is nu via de voorzijde van het zwembad.
c. De kinderen mogen zich in de kleedruimte alleen afdrogen en aankleden. Douchen kan niet. Iedereen neemt plaats op een met een kruis aangegeven plek in de kleedruimte/kleedhokjes om de afstand van 1,5 meter e kunnen waarborgen
d. Na het afdrogen/aankleden wordt z.s.m. de kleedruimte verlaten.

6. Douche en toilet gebruik
Kinderen mogen alleen voor de les eventjes afdouchen en het toilet dient minimaal gebruikt worden.

7. Wachtruimte ouders
De wachtruimte voor ouders is buiten, of in de auto. Er wordt van de ouders verwacht de 1,5 meter in acht te nemen en niet met meer dan 3 personen bij elkaar te gaan staan. Het clubhuis en terras is gesloten, hier kan met ook niet plaatsnemen om te wachten. Er is wel de mogelijkheid voor een koffie-to-go.

8. Routing zwembad bezoekers
Aankomst en afzetten kinderen via achterzijde zwembad, aangegeven met blauwe pijl op de plattegrond in de bijlage.
Vertrek en ophalen kinderen is via voorzijde zwembad, aangegeven met roze pijl op de plattegrond.

9. Schoonmaak
Tussen de lessen door wordt er regelmatig en goed schoongemaakt.

10. Desinfectie
a. Er zullen desinfectie flacons klaar staan, 1 x voor betreden zwembad en 1x na verlaten kleedkamer. Hier moeten bezoekers de handen desinfecteren.
b. Daarnaast zullen de zwemles materialen ook gedesinfecteerd worden.  De kurkjes worden na elke les gereinigd.

11. Zwemwaterkwaliteit
De kwaliteit van het zwembadwater wordt minimaal 2 x per dag gemonsterd. Sowieso vlak voor de aanvang van de lessen en vlak daarna. De desinfectiekracht van het water wordt verhoogd door de gewenste waarde van het vrije chloor te verhogen naar 1,4 en de zuurgraad te verlagen naar 7. Dit wordt goed in de gaten gehouden.

12. Onverwachte wijzigingen
Wij houden  alle berichten van het RIVM, de zwembadbranche en de overheid nauwlettend in de gaten. Mochten er onverhoopt nieuwe regels komen, dan passen wij dat direct aan. Mocht de veiligheid in het geding zijn, dan stoppen wij direct met de zwemlessen.

Over ons

Sinds 1995 geef ik met veel plezier zwemles aan kinderen en volwassen.

Particuliere Zwemschool Miranda. Omgeving Dinxperlo, Breedenbroek, Ulft, Terborg, Silvolde, Gaanderen, de Heurne, Anholt, Isselburg, Sinderen en Gendringen.

‘t Lohrpad 2, Voorst (gemeente Oude IJssel)
Telefoon 0620591215

Copyright © 2021 zwemschoolmiranda.nl | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring