Protocol i.v.m. Coronamaatregelen

Protocol i.v.m. Coronamaatregelen

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwd-heidsklachten 
 • heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

1. Reduceren bezoekers
De bezoekersaantallen worden teruggebracht van 7 leskinderen per lesgroepje naar 4 kinderen per lesgroep. De lesgroepen worden aangepast in een corona rooster. Het reguliere lesrooster komt hier tijdelijk mee te vervallen. Hierdoor is het mogelijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Er mag 1 begeleider per kind mee om het kind af te zetten en weer op te halen.

2. Aangepaste lestijden
De lestijden worden vanaf  18 mei aangepast van 45 minuten les naar 30 minuten les.

a. Aanpassing zwemlesplan
Het lesplan is tijdelijk aangepast vanwege de veiligheid voor de lesgever. Normaliter geven we les vanuit het water. De periode dat het corona-lesplan van kracht is, geven de zwemonderwijzers bij voorkeur zwemles vanaf de kant.  In geval van nood mogen ze in het water.

b. Aanpassing aan accommodatie
De deuren die niet strikt noodzakelijk zijn, blijven openstaan doormiddel van een deurstopper.

3. Aankomst zwemles en omkleed mogelijkheden.
a. Ouders zorgen dat de kinderen thuis hun zwemkleding aantrekken onder de normale kleding. Hierdoor hoeven ze alleen de kleding bij het zwembad uit te trekken.
b. Aankomst is via de aangegeven routing, ingang via de nooddeur aan de achterzijde van het zwembad.
c. De kinderen kleden zichzelf uit en stoppen de kleding in hun tas en zetten die op het daarvoor aangewezen bankje.
d. Ouders mogen hun kind maximaal 5 minuten voor aanvang van de les op de daarvoor aangewezen plek afzetten.

4. Wachten tot de zwemles begint
a. De kinderen kunnen op een daarvoor aangewezen bankje gaan zitten wachten totdat de zwemles begint.
b. De ouders/begeleiders zetten hun kinderen af bij de ingang, ze mogen niet mee naar binnen. De ouders/begeleiders nemen zelf de 1,5 meter regel in acht. De zwemonderwijzer is in dezelfde ruimte als de kinderen en vangt de kinderen op.

5. Einde van de zwemles
a. De ouders mogen 5 min voor einde van de les de kleedkamer in om de kinderen in ontvangst te nemen. Van ouders wordt verwacht dat ze zelf de 1,5 meter in acht nemen.
b. Ingang is nu via de voorzijde van het zwembad.
c. De kinderen mogen zich in de kleedruimte alleen afdrogen en aankleden. Douchen kan niet. Iedereen neemt plaats op een met een kruis aangegeven plek in de kleedruimte/kleedhokjes om de afstand van 1,5 meter e kunnen waarborgen
d. Na het afdrogen/aankleden wordt z.s.m. de kleedruimte verlaten.

6. Douche en toilet gebruik
Het gebruik van de douche en wc  is niet toegestaan. Deze zullen de eerste periode niet in gebruik worden genomen.  De kinderen douchen dus thuis. De kinderen dienen voor de zwemles thuis naar de wc te gaan. Mocht het echt nodig zijn, dan kan er  gebruik worden  gemaakt  van de “nood” wc . Gebruik moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het toilet wordt na gebruik gereinigd met desinfectiemiddelen die bij de wc voor handen zijn.

7. Wachtruimte ouders
De wachtruimte voor ouders is buiten, of in de auto. Er wordt van de ouders verwacht de 1,5 meter in acht te nemen en niet met meer dan 3 personen bij elkaar te gaan staan. Het clubhuis en terras is gesloten, hier kan met ook niet plaatsnemen om te wachten. Er is wel de mogelijkheid voor een koffie-to-go.

8. Routing zwembad bezoekers
Aankomst en afzetten kinderen via achterzijde zwembad, aangegeven met blauwe pijl op de plattegrond in de bijlage.
Vertrek en ophalen kinderen is via voorzijde zwembad, aangegeven met roze pijl op de plattegrond.

9. Schoonmaak
Tussen de lessen door wordt er regelmatig en goed schoongemaakt.

10. Desinfectie
a. Er zullen desinfectie flacons klaar staan, 1 x voor betreden zwembad en 1x na verlaten kleedkamer. Hier moeten bezoekers de handen desinfecteren.
b. Daarnaast zullen de zwemles materialen ook gedesinfecteerd worden.  De kurkjes worden na elke les gereinigd.

11. Zwemwaterkwaliteit
De kwaliteit van het zwembadwater wordt minimaal 2 x per dag gemonsterd. Sowieso vlak voor de aanvang van de lessen en vlak daarna. De desinfectiekracht van het water wordt verhoogd door de gewenste waarde van het vrije chloor te verhogen naar 1,4 en de zuurgraad te verlagen naar 7. Dit wordt goed in de gaten gehouden.

12. Onverwachte wijzigingen
Wij houden  alle berichten van het RIVM, de zwembadbranche en de overheid nauwlettend in de gaten. Mochten er onverhoopt nieuwe regels komen, dan passen wij dat direct aan. Mocht de veiligheid in het geding zijn, dan stoppen wij direct met de zwemlessen.